S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

» GDPR
GDPR

GDPR

Podmienky spracúvania osobných údajov

Ochrana osobných údajov, ktoré nám zveríte, je pre nás dôležitá a robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Cieľom týchto Podmienok spracúvania osobných údajov (ďalej len „ Podmienky “) je vysvetliť Vám, ako budú Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri používaní našej internetovej stránky www.vhbw.sk (ďalej len „ E-shop “), nášho účtu BaterieEshop na sociálnej sieti Facebook a nášho účtu „ Účty na sociálnych sieťach “) spracúvané a chránené. Zároveň by sme Vás chceli informovať o Vašich práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Tieto Podmienky Vás informujú o všeobecných pravidlách spracúvania osobných údajov pri používaní E-shopu a Účtov na sociálnych sieťach. Vezmite prosím na vedomie, že konkrétne podmienky spracovania Vašich osobných údajov závisia od účelu spracúvania osobných údajov. O všetkom však budete v pravý čas informovaní.

1. Kto sme a ako nás môžeš kontaktovať?

Naša firma Kosbau, s.r.o., so sídlom Buzulucká 2 , 04022 Košice, IČO: 46 025 847
prevádzkuje E-shop a Účty na sociálnych sieťach.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „ GDPR “) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane OU “).

Akékoľvek informácie ohľadom nakladania s Vašimi osobnými údajmi Vám však radi poskytneme na e-mailovej adrese vhbw@vhbw.sk

2. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na rôzne účely. Nižšie uvádzame najčastejšie používané účely:

a) Registrácia zákazníka

E-shop si môžete prehliadať a tovar nakupovať aj bez registrácie. Avšak na využitie niektorých služieb a zliav, ktoré ponúkame je potrebná registrácia v E-shope. Registrovať sa budete môcť prostredníctvom registračného formulára v E-shope.

Pri Vašej registrácii v E-shope od Vás budeme požadovať Vaše osobné údaje za účelom registrácie a vytvorenia účtu v E-shope (ďalej len „ Účet zákazníka “). Pri registrácii budeme od Vás žiadať udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov a oboznámime Vás aj s Vašimi právami.

Niektoré údaje budú povinné, nakoľko bez nich nevieme vytvoriť, viesť a vylepšovať Váš Účet zákazníka.

b) Uzatvorenie zmluvy ohľadom kúpy tovaru

Ak máte záujem nakupovať Tovar v E-shope, budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy medzi nami a Vami, ktorú s nami uzavriete akceptovaním našich Všeobecných obchodných podmienok v E-shope. Vaše osobné údaje na vyššie uvedený účel spracúvame na právnom základe zmluvy, ktorú s nami uzavriete, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy. Pri uzatvorení zmluvy Vám poskytneme informácie podľa Zákona o ochrane OU a oboznámime Vás aj s Vašimi právami.

c) Newsletter

Ak nám k tomu udelíte súhlas, budeme spracúvať Vašu emailovú adresu za účelom zasielania newslettra. V newsletteri Vás informujeme najmä o atraktívnom obsahu v E-shope. Súhlas zo zasielaním newslettera je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať priamo v emaily, ktorým Vám zasielame newsletter alebo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov za účelom zasielania newslettra je Váš súhlas, udelený podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane OU.

d) Zabezpečenie a spravovanie účasti v nami organizovaných súťažiach

V prípade, ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže organizovanej našou spoločnosťou a udelíte nám za týmto účelom svoj súhlas, spracúvame Vaše údaje za účelom zorganizovania súťaže, zabezpečenia a spravovania Vašej účasti v danej súťaži, vyhodnotenia súťaže a odovzdania cien výhercom. Údaje, ktoré za týmto účelom spracúvame závisia od štatútu/podmienok konkrétnej súťaže. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas, ktorý budeme od Vás žiadať pri zapojení sa do súťaže.

e) Cookies

V E-shope používame súbory cookies. Používaním E-shopu nám udeľujete súhlas na zhromažďovanie informácií prostredníctvom cookies.

Prečítajte si viac o cookies ako aj o tom, aké máte možnosti ich ovládať.

3. Právny základ spracúvania osobných údajov

Pri prevádzkovaní E-shopu spracúvame osobné údaje na základe rôznych právnych základov (súhlas, plnenie zmluvy, splnenie zákonnej povinnosti, oprávnený záujem a pod.) v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov (registrácia v E-shope, uzatvorenie a plnenie zmluvy, zabezpečenie súťaže, zasielanie newslettera a pod.). S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov Vás budeme informovať o právnom základe a účele spracúvania osobných údajov, príjemcoch alebo kategórii príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov a iných relevantných informáciách. Taktiež Vám poskytneme poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov z našej strany.

4. Ochrana osobných údajov a ich sprístupňovanie

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracúvanie sa uskutočňuje automatizovane prostredníctvom našich informačných systémov a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Z hľadiska Zákona o ochrane OU máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracúvania. V súvislosti našou činnosťou, môžu byť Vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú Vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany a disponovali adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou. V žiadnom prípade neposkytujeme osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú: dodávatelia tovaru a služieb, prevádzkovateľ eshopu, poskytovateľ serverových, webových  a domenových služieb príp. orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti.

 Spoločnosti zabezpečujúce dopravu tovaru:

 Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 97599, IČO: 36 631 124, DIČ 2021879959, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/ S

 Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 3215/B

 Packeta s. r. o., so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B

         Spoločnosti zabezpečujúce marketingové služby:

 HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 IČO: 272 50423, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, Vložka číslo: 107634, konajúca prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky HEUREKA Brokerage& Consulting, s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 66, P.O.BOX 9, 036 01 Martin, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Po, Vložka číslo: 10212/L

 Spoločnosti zabezpečujúce hostingové, domenové, serverové  a prevádzkové služby eshopu: 

Shoptet, a.s., IČO 289 35 675, so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 160 00, Praha 6, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 25395, a spoločnosť Shoptet s.r.o., IČO: 53607791, so sídlom Galvániho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 151475/B

WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Fakturačné údaje IČO: 36743852, DIČ: 2022329705 ,IČ DPH: SK2022329705
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T  

Bohemiasoft s.r.o., so sídlom České Budějovice, Rudolfovská tř. 247/85, PSČ 37001, IČO 28090403, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v České Budějovice, oddiel C, vložka 16675

         Spoločnosti zabezpečujúce bankové a platobné služby:      

GOPAY s. r. o., so sídlom Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapisaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 11030 

Fio banka, a.s., IČO: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 2704, konajúca prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 36869376, Nám. SNP21, 811 01 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1875/B

Prima Banka. a.s. IČO: 31 575 951, Hodžova 11, 010 11, Žilina , Orgán dohľadu:Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 

Shoptet, a.s., IČO 289 35 675, so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 160 00, Praha 6, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 25395, a spoločnosť Shoptet s.r.o., IČO: 53607791, so sídlom Galvániho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 151475/B

Bohemiasoft s.r.o., so sídlom České Budějovice, Rudolfovská tř. 247/85, PSČ 37001, IČO 28090403, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v České Budějovice, oddiel C, vložka 16675 

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

5. Odkazy na iné stránky

V E-shope a Účtoch na sociálnych sieťach sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky našich partnerov a iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované z našej strany. Ak kliknete na odkaz na webovú stránku tretej strany, budete presmerovaní na túto webovú stránku. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov pre každú webovú stránku, ktorú navštívite.

6. Ako dlho údaje uchovávame?

Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.

V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – Váš súhlas, tak osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní Vašich osobných údajov udelili alebo po dobu nevyhnutnú na príslušný účel spracúvania.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vami alebo po dobu nevyhnutnú na príslušný účel spracúvania. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy štandardne pristupujeme k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.

Pri spracúvaní osobných údajov za účelom účasti v nami organizovanej súťaži na podporu našich produktov alebo služieb, je táto doba uvedená v konkrétom štatúte súťaže alebo podmienkach súťaže.

7. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, Vám prináležia viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť.

a) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informácie o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu sme Vaše osobné údaje poskytli, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme tieto údaje uchovávať. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

b) Právo na opravu osobných údajov

Ak sú Vaše osobné údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Svoje osobné údaje si môžete opraviť alebo doplniť v nastaveniach Profilu, alebo nás môžete požiadať o ich opravu.

c) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených Zákonom o ochrane OU, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

d) Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určuje Zákon o ochrane OU, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

f) Právo odvolať svoj súhlas

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

g) Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov

Ak sa cítite dotknutí na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane OU.

h) Právo namietať spracúvanie osobných údajov

V zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU, Vás výslovne upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi), alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) Zákona o ochrane OU vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov Vás budeme detailnejšie informovať o Vašich právach súvisiacich s takýmto spracúvaním.

8. Ochrana súkromia detí

Naše služby sú určené aj osobám pod 16 rokov.

Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ak zistíme, že sme získali osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov a databáz.

9. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na vyššie uvedenej e-mailovej adrese, alebo prostredníctvom pošty na adrese Buzulucká 2 ,04022 Košice.

Na žiadosti reagujeme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť.

Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane OU Vám poskytneme do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu však môžeme v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane OU a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane OU poskytujeme spravidla bezodplatne. Ak je však Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môžeme:

požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo

odmietnuť konať na základe žiadosti.

10. Zmena Podmienok spracúvania osobných údajov

Tieto Podmienky môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade technologických zmien, ak sme pridali nové funkcie E-shopu alebo zmenili existujúce, alebo v prípade zmeny legislatívy). Najnovšia a aktuálna verzia Podmienok bude vždy zverejnená v E-shope, aj s dátumom jej účinnosti.

Používaním E-shopu po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že ste sa oboznámili so zmenou Podmienok a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania E-shopu.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NjQ1MDY5Y