S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

» Obchodné podmienky

 

O NÁS

Firma KosBau s.r.o je výhradným zástupcom materskej spoločnosti B & W Handelsgesellschaft mbH Nemecko. Spoločnosť B & W  je jedným z najúspešnejších predajcov elektroniky a príslušenstva v Európskej únii. S našimi 30 zamestnancami sme sa etablovali ako mladý a dynamický tím na európskych trhoch, kde si naše produkty za 7 rokov zakúpilo viac ako 3.200.000 spokojných zákazníkov.

Naše motto je "kvalita s vášňou" a preto na našich  výrobkoch nájdete registrovanú ochrannú známka VHBW, ktorá je synonymom kvality našich  produktov. Ponúkame nabíjačky, káble, batérie, adaptéry, powerbanky, atramentové kazety a tonery pre zariadenia, ako sú notebooky, fotoaparáty, smartphony, tlačiarne, telefóny a elektrické aku náradie.

Našu ponuku denne aktualizujeme o príslušenstvo pre najnovšie modely výrobkov na trhu, preto ak nenájdete niečo v našej ponuke kontaktujte nás.

 

Tím VHBW

 

Obchodné podmienky

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim (dealerom) a firmou KosBau s.r.o. (distribútorom). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj v sídle distribútora na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový dealer je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.

 

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup vo firme KosBau s.r.o môžu uskutočňovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty, ktoré majú vo výpise z podnikového registra alebo živnostenskom liste oprávnenie na predaj, alebo servis výpočtovej techniky, alebo "kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja". Registrácia nového dealera je možná nasledujúcim postupm

  • Elektronicky, prostredníctvom e-shopu na adrese www.vhbw.sk

 

Na základe registrácie Vám môžu byť priznané bonusy za odber tovaru.V prípade firemnej regisrácie sú po prihlásení na www.vhbw.skzobrazované ceny platné priamo pre daného zákazníka. Registracia bude schválena do 24 hod.

Ochrana osobných údajov
Veškeré údaje,ktoré uvediete do objednávky slúži výhradne pre správne doručenie objednaného tovaru.Podľa zákona o ochrane osobných údajov 101/2000 sb. s nimi nie je a nebude naložené iným spôsobom a nebudú poskytnuté tretím osobám.

 

III. KONTAKTNÉ ÚDAJE

KosBau s.r.o., Buzulucká2 ,  04022,  Košice.

Pracovná doba: Pon - Pia: 8:30 - 17:00 hod.

 

IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Dealer si môže u distribútora objednať tovar elektronicky prostredníctvom e-shopu. Objednávka musí obsahovať: obchodný názov dealerskej firmy (odberateľa), meno kontaktnej osoby, telefónne číslo alebo e-mail, IČO, DIČ, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru . Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak, podľa  cenníka platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný na www.vhbw.sk. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, distribútor neručí.

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: V prípade, že dealer požaduje potvrdenie objednávky /telefonicky alebo e-mailom/, musí to v objednávke uviesť.

ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVKY: Objednávka staršia ako 7 dní bez jej následného uhradenia stráca platnosť. Toto má za následok vyradenie objednávky z evidencie a jej následné zrušenie.

STORNO OBJEDNÁVKY: Zkázku je možné zrušiť len v prípade,že tovar nebol ešte vyexpedovaný.V opačnom prípade môže byť požadovaná náhrada za poštovné.Storno je možné uplatniť v prípade nedodržaní termínu dodania.

 

V. DOKLADY

1. PROFORMA FAKTÚRA: Vystavuje sa na tovar, ktorý je na sklade, alebo sa očakáva skorá dodávka a obratom sa , zasiela e-mailom zákazníkovi. Nesplnené položky z objednávky sú registrované v došlom poradí. Pokiaľ ich distribútor nie je schopný splniť do 7 pracovných dní, ďalší postup so zákazníkom dohodne telefonicky alebo e-mailom.

2. FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou). Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku distribútora a podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné.

3. DOBROPIS: V prípade nedodržania stanoveného termínu dodania objednávky je možné vystaviť dealerovi na nedodaný tovar dobropis. Pokiaľ má dealer neuhradené záväzky voči distribútorovi, je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú alebo úplnú úhradu pohľadávky dealera.

 

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet distributora. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude distribútorom účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy KosBau s.r.o..

 

VII. DODÁVKA TOVARU

Tovar je expedovaný prepravnou službou. Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru, a či tovar nie je mechanicky poškodený. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí zákazník. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru neručíme, preto dbajte na správny vyber prepravy. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Tovar v žiadnom prípade nepoužívajte. Distribútor zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

 

VIII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach distribútora.

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Distribútor si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu dealera.

Upozornenie:
Pretože KosBau s.r.o., predáva len predajcom výpočtovej techniky, na tovar ktorý je určený na další predaj, neposkytujeme služby a záruky ako napr.

  • záruka vrátenia peňazí,

  • záruka možnosti vrátenia tovaru,

ktoré sú podľa občianského zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj spotrebiteľovi.

 

KosBau s.r.o. zaisťuje v zmysle zákona o odpadoch 185/2001 Sb likvidácie elektroodpadu cez spoločnosť SEWA, a.s.Spetný odber tovaru a obalov podľa zákona č.477/2001 sb. Zabezpečujeme prostredníctvom spoločnosti SEWA, a.s.Povinnosť spetného odberu batérií podľa §38 zákona č.185/2001 Sb. je zabezpečená spoločnosťou SEWA, a.s.Ktorýkoľvek z našich odberateľov tak môže zriadiť prostredníctvom SEWA, a.s zberňu použitých batérií a plniť tak povinnosť vyplívajúcu zo zákona o nebezpečných odpadoch.


Vystavením objednávky zákazníkom  na dodávku tovaru od spoločnosti KosBau s.r.o.vyslovuje zákazník svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami.Výhrady k týmto obchodným podmienkam je nutné vopred s KosBau s.r.o.. prejednať KosBau s.r.o.sa zavezuje,že sa všetkými poskytnutými údajmi o zákazníkoch zachádza v súlade zo zákonom 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia - vybavenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou.

V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť a doposiaľ ste u nás nenakúpili, stačí odoslať e-mail na vhbw@vhbw.sk a požiadať o zrušenie registrácie .

 

 

Reklamačný poriadok spoločnosti KosBau s.r.o.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

KosBau s.r.o. predáva tovar predajcom (dealerom) výpočtovej techniky, za účelom výroby alebo ďalšieho predaja. Nakoľko sa nejedná o predaj koncovému zákazníkovi, tak ako to definuje obchodný zákonník, obchodné a reklamačné podmienky sa v niektorých bodoch od obchodného zákonníka líšia.

Pokiaľ výrobca stanovil záručnú dobu kratšiu ako 24 mesiacov je dealer povinný predĺžiť koncovému užívatelovi túto zaruku u výrobcu na min. dobu 24 mesiacov odpovedajúcim spôsobom a pripadné náklady s týmto úkonom spojené môže premietnuť do ceny výrobku. V prípade, že koncovým uživateľom výrobku je dealer, predĺženie záruky si obstaráva sám priamo u výrobcu.

U zariadení kde servis zabezpečuje tretia strana (autorizovaný servis) a  preukáže že ide o neoprávnenú reklamáciu (napr. softwarová závada, poškodenie spôsobené užívateľom -  mech. poškodenie, poliatie tekutinou a pod.)  si firma KosBau s.r.o. vyhradzuje právo prefakturovať všetky náklady spojené s neoprávnenou reklamáciu (tj. náklady fakturované treťou stranou - autorizovaným servisom a dopravné náklady).

V prípade neuhradenej pohľadávky si firma KosBau s.r.o. vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianského zákonnika  uplatniť si záložné/zádržné právo na nevybavenie reklamacií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľádavky vybavené a expedované.

Zákazník je na tento fakt upozornený pri registrácii a ako jeho súhlas s obchodnými a reklamačnými podmienkami KosBau s.r.o. sa považuje prevzatie tovaru. KosBau s.r.o. predpokladá u svojich zákazníkov odbornú technickú úroveň adekvátnu predajcom alebo výrobcom výpočtovej techniky, neručí za škody spôsobené neodbornou manipuláciou, inštaláciou, alebo neodborným používaním výrobkov.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. K reklamácii je nutné predložiť doklady - kópiu dodacieho listu alebo faktúry. 
Pred odovzdaním tovaru je nutné vyplniť reklamačný protokol. Kvôli skráteniu reklamačnej doby doporučujeme zadávať reklamácie elektronicky pomocou rozhrania na 
www.vhbw.sk v sekcii reklamácie.

II. ODOVZDANIE TOVARU:

Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Stručne prekonzultujte s technikom z KosBau, či nie je možné závadu odstrániť na mieste napr. správnym nastavením alebo výmenou ovládačov.

Tovar pošlite prepravnou službou. Zabaľte ho do antistatického obalu a v prípade jeho zasielania aj do dostatočne pevného náhradného obalu, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Prípadné nejasnosti prosím konzultujte telefonicky alebo e-mailom.

III. PREVZATIE TOVARU A ZÁRUKA:

Tovar nesmie byť mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané, tepelne deformované konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel), ani elektricky (napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, ohorené konektory) poškodený, inak automaticky strácate nárok na záruku a tovar sa považuje za nereklamovateľný.
K tovaru priložte kópiu faktury s výrobným číslom vadného tovaru, vyplnený reklamačný protokol s podrobným popisom závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje. Ak posielate viacero výrobkov, priložte k zásielke aj ich zoznam. Pripadne vyplnite reklamačný protokol cez elektronický obchod.

Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodené výrobky, výrobky s poškodenou identifikačnou nálepkou (hlavne kódy tovaru a sériové čísla), výrobky poškodené nedbanlivosťou mechanicky alebo tepelne. Výrobok  taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie a nesmie byť poškodený živelnou pohromou.

V prípade poškodeného výrobku užívateľom, po dohode s zákazníkom, vieme poslať poškodený výrobok na posúdenie výrobcovi. V takom prípade sa nejedná o reklamáciu, ale o "Podmienečnú reklamáciu" a doba vybavenia môže presiahnuť 30 dní. V prípade neuznania poškodenia výrobku zo strany výrobcu poškodený výrobok bude zaslaný zákazníkovi na jeho náklady, v prípade, že požiada o jeho vrátenie.

IV. REKLAMÁCIA:

Dĺžka záruky pre jednotlivé výrobky je 6 mesiacov.

 

V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar do 30 dní opravený, pripadne vymenený za iný alebo nový kus rovnakého typu alebo ekvivalentých parametrov.

V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami (napríklad za bateriu s najbližšou výššou kapacitov.)

V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou.

V. STAV REKLAMÁCIE:

O stave reklamácií informujeme formou e-ailom alebo telefonicky .

VI. DOPRAVA REKLAMOVANÉHO TOVARU:

Pokiaľ nie je možné odovzdať tovar osobne na reklamáciu, môže byť poslaný – poštou alebo prepravnou službou. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Záručná doba začína plynúť dňom prebratia tovaru zákazníkom.

V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojene s odoslaním reklamácie do spoločnosti KosBau s.r.o hradí odosielateľ. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje dodávateľ na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť hradí zákazník.

V prípade nezáujmu zákazníka o reklamáciu je tovar odložený po dobu 6 mesiacov u distribútora. Po uplynutí tejto doby považujeme reklamáciu za bezpredmetnú.

 

 

NzczZmRhZj